KURS BARMAŃSKI FAIR

W dniach 22-23 stycznia 2020 r. w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, odbył się Kurs Barmański Flair. W szkoleniu uczestniczyli uczniowie i nauczyciele technikum z Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju oraz uczniowie z partnerskiej szkoły Stredná Odborná Škola Gastronómie
a Služieb z Preszowa na Słowacji.  W kursie uczestniczyły 24 osoby. Uczestnicy pracowali w dwóch małych grupach po dwanaście osób. Celem realizacji kursu było podniesienie kompetencji zawodowych, zdobycie wiedzy pożądanej przez pracodawców, co zwiększy konkurencyjność uczestników na rynku pracy. Dodatkowe zdobyte podczas kursu kompetencje przyczynią się do zdobywania zawodów w przyszłości. Nabyte umiejętności i wspólna wymiana doświadczeń w trakcie kursu przyczynia się do nawiązania współpracy, pozyskania informacji w zakresie oczekiwań pracodawców i możliwości znalezienia pracy w odpowiedzi na zgłaszane zapotrzebowanie rynku pracy.

Kurs Barmański Flair  odbył się w przeważającej części w formie warsztatowej, tak aby uczestnicy nabyli praktycznej wiedzy w zakresie umiejętności barmańskich.

Zakres tematyczny Kursu barmańskiego flair obejmował m.in. barmaństwo klasyczne, free-style, przygotowanie baru do pracy we free-style, sztuka prowadzenia baru, pokazy w style free–style-zajęcia praktyczne.