Wigilijne spotkanie SOSW

W piątek, 13 grudnia było tak: na zewnątrz deszcz i słota a w internacie my, czyli społeczność Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z gorącymi sercami i wypiekami na twarzy spotykamy się przy wigilijnym stole z Dyrekcją Szkoły, przedstawicielami Rady Rodziców, zaproszonymi Gośćmi i oczywiście naszymi Kochanymi Rodzicami, by wspólnie świętować Boże Narodzenie. Na początek ciepłe powitanie zebranych przez pana dyrektora Jana Barsznicę. Później piękne, wyćwiczone w pocie czoła przedstawienie. A w nim Pastuszek, grający na fujarce, zziębnięta Staruszka, głodny Rozbójnik, spragniona mleka Dziewczynka, Pasterze z ciupagami, Aniołowie z Dobrą Nowiną, Królowie z darami, Święta Rodzina i po środku świeca, symbolizująca Jezusa – światłość Prawdziwą. Jej blask oświeca wigilijny stół i siedzących wokół niego gości. Niech ta świeca przypomina nam, że Jezus potrafi rozproszyć największe ciemności.

Dziękujemy za życzenia i te wypowiedziane do mikrofonu, i te szeptane przy łamaniu się opłatkiem. Dziękujemy  zaproszonym gościom za obecność i wszystkim, którzy nie żałowali sił i czasu, by przygotować tę uroczystość.