Zaproszenie

do udziału w Kursie Kreatywna kuchnia ramach realizowanego mikroprojektu pt. ,,Podniesienie jakości kształcenia zawodowego na obszarze transgranicznym”
współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Program Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020

Szanowni Państwo,

 W imieniu Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju – Lidera projektu zapraszamy do uczestnictwa w Kursie Kreatywna Kuchnia osoby zainteresowane pozyskaniem lub poszerzeniem praktycznej wiedzy w zakresie nowych trendów w gastronomii.

Zaproszenie skierowane jest do nauczycieli i uczniów z branży gastronomicznej.

W dniach 2-10 stycznia 2020 r. odbędzie się rekrutacja uczestników na Kurs Kreatywna kuchnia”.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy złożyć w Biurze Projektu w dniach 2-10 stycznia 2020 r. w godzinach 8.00 – 14.00 lub przesłać mailem na adres lidia_jakiela@wp.pl .

Cel kursu: Kurs Kreatywna Kuchnia – Poznanie tradycji, zwyczajów kulinarnych oraz zdobycie  wiedzy i umiejętności  z zakresu  sztuki tworzenia orientalnych dań kuchni chińskiej, tajskiej, japońskiej z wykorzystaniem  oryginalnych, lokalnych  produktów azjatyckich.

Kurs będzie obejmował zagadnienia teoretyczne jak również praktyczne. Zajęcia realizowane będą w okresie 10-11 lutego 2020 r. Kurs zawodowy dla uczestników realizowany będzie po stronie słowackiej w Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Preszów 081 34.

 Cele szczegółowe mikroprojektu to:

1.Nabycie przez uczestników z terenu pogranicza polsko-słowackiego nowych umiejętności,
w szczególności w zakresie nowych trendów w gastronomii .

2.Podniesienie wiedzy przez nauczycieli przedmiotów zawodowych  – wymiana dobrych praktyk przez partnerów odniesieniu do oczekiwań rynku pracy na obszarze transgranicznym.

3.Zdobycie wiedzy na temat zainteresowań młodzieży, planów edukacyjnych i zawodowych
w celu lepszego dostosowywania programów nauczania do oczekiwań pracodawców na obszarze polsko-słowackim.

Szczegółowe informacje dotyczące zgłoszenia uczestnictwa w projekcie pt. ,,Podniesienie jakości kształcenia zawodowego na obszarze transgranicznym”, można uzyskać w Biurze Projektu ul. Piwarskiego 19, 38-440 Iwonicz-Zdrój, parter, p. Lidia Jakieła, tel. +48 13 4375445, e-mail:  lidia_jakiela@wp.pl

Serdecznie zapraszamy,
Zespół Projektu

Formularz zgłoszeniowy – UCZEŃ /NAUCZYCIEL