Zaproszenie

do udziału w Kursie Barmańskim Flair  ramach realizowanego mikroprojektu
pt. ,,Podniesienie jakości kształcenia zawodowego na obszarze transgranicznym”
współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Program Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020

Szanowni Państwo,

 W imieniu Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju – Lidera projektu zapraszamy do uczestnictwa w Kursie Barmańskim Flair osoby zainteresowane pozyskaniem lub poszerzeniem praktycznej wiedzy w zakresie nowych trendów w gastronomii.

Zaproszenie skierowane jest do nauczycieli i uczniów z branży gastronomicznej.

W dniach 16 – 20 grudnia 2019 r. odbędzie się rekrutacja uczestników na Kurs Barmański Flair”.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy złożyć w Biurze Projektu w dniach 16-20 grudzień 2019 r. w godzinach 8.00 – 14.00 lub przesłać mailem na adres lidia_jakiela@wp.pl .

Cel kursu: Kurs Barmański Flair – podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestników
z zakresu umiejętności barmańskich, zdobycie wiedzy na temat pracy za barem, poznanie metod i technik przygotowania drinków oraz zdobycie wiedzy z zakresu towaroznawstwa alkoholi i miksologii, umiejętność przygotowywania drinków zgodnie ze standardami
i indywidualnymi oczekiwaniami gościa,  profesjonalna obsługa sprzętu barmańskiego, nabycie podstawowych umiejętności z zakresu techniki flair.

Kurs będzie obejmował zagadnienia teoretyczne jak również praktyczne. Zajęcia realizowane będą w okresie 22-23 styczeń 2020 r. Kurs zawodowy dla uczestników realizowany będzie po stronie polskiej w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju,
ul. Piwarskiego 19 , 38-440 Iwonicz-Zdrój .

Cele szczegółowe mikroprojektu to:

1.Nabycie przez uczestników z terenu pogranicza polsko-słowackiego nowych umiejętności,
w szczególności w zakresie nowych trendów w gastronomii .

2.Podniesienie wiedzy przez nauczycieli przedmiotów zawodowych  – wymiana dobrych praktyk przez partnerów odniesieniu do oczekiwań rynku pracy na obszarze transgranicznym.

3.Zdobycie wiedzy na temat zainteresowań młodzieży, planów edukacyjnych i zawodowych
w celu lepszego dostosowywania programów nauczania do oczekiwań pracodawców na obszarze polsko-słowackim.

 

Szczegółowe informacje dotyczące zgłoszenia uczestnictwa w projekcie pt. ,,Podniesienie jakości kształcenia zawodowego na obszarze transgranicznym”, można uzyskać w Biurze Projektu ul. Piwarskiego 19, 38-440 Iwonicz-Zdrój, parter, p. Lidia Jakieła, tel. +48 13 4375445, e-mail:  lidia_jakiela@wp.pl

 

Serdecznie zapraszamy,
Zespół Projektu

Formularz zgłoszeniowy – UCZEŃ

Formularz zgłoszeniowy – NAUCZYCIEL