Zakończenie projektu

W naszej szkole zakończyła się realizacja projektu pt. „Program poprawy jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju”, który był realizowany przez trzy lata, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX, Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego.

Celem projektu była poprawa jakości kształcenia zawodowego poprzez doskonalenie umiejętności i kompetencji nauczycieli, podniesienie umiejętności zawodowych uczniów i uczennic, wzbogacenie oferty edukacyjnej, podjęcie aktywnej współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, a także wzrost zatrudnienia absolwentów poprzez poprawę jakości szkolnictwa zawodowego dostosowanego do potrzeb rynku pracy.

Projekt skierowany był do uczniów i uczennic Technikum w zawodzie: technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik technologii żywności, kelner oraz do uczniów i uczennic Branżowej Szkoły I stopnia, a także do nauczycieli zawodu.
Uczniowie i uczennice mogli skorzystać z następujących form wsparcia:

Staże
Kursy/szkolenia/warsztaty:

Kurs języka angielskiego branżowego
Kurs kreowania wizerunku
Kurs pilotów wycieczek
Kurs animatorów czasu wolnego
Kurs Nowe trendy kulinarne w Polsce i na świecie
Kurs Catering dietetyczny
Kurs Kuchnie regionalne w nowych aranżacjach
Kurs Kuchnia fusion
Warsztaty Sushi
Kurs kelnerski
Szkolenie z karmelu
Szkolenie w czekoladzie
Szkolenie w stylu angielskim
Kurs barmański
Kurs baristyczny
Kurs sommelierski

Natomiast nauczyciele i nauczycielki mogli skorzystać z kursów:

Kurs języka angielskiego branżowego
Kurs sommelierski
Kurs Przygotowanie potraw fit
Kurs Kuchnia regionalna w nowych aranżacjach
Kurs Catering dietetyczny

W ramach projektu została doposażona klasopracownia hotelarstwa i pracownia gastronomiczna oraz zotała zmodernizowana sala obsługi gości. Ponadto uczniowie skorzystali z zajęć przeprowadzonych w warsztatach laboratoryjnych w PWSZ w Krośnie.