KONKURS KULINARNY O PUCHAR DYREKTORA SZKOŁY

Temat konkursu: Podkarpackie smaki wczoraj i dziś

DLA KAŻDEGO UCZESTNIKA PRZEWIDZIANE SĄ NAGRODY

Regulamin uczestnictwa

 1. Informacje ogólne
 • Organizatorem konkursu jest ZSGH w Iwoniczu-Zdroju
 • Konkurs odbędzie się w dniu 21.11.2019r. w ZSGH w Iwoniczu-Zdroju (sala 204)
 • 8:00 – odprawa ekip startujących
 • 9:00 – zmagania konkursowe

2.Cel konkursu

 • aktywizowanie młodzieży do doskonalenia zawodowego
 • rozwijanie pasji, zainteresowań i uzdolnień
 • promowanie talentów młodych adeptów sztuki kulinarnej
 • rozwijanie współzawodnictwa między uczniami szkoły zawodowej
 • dokonywanie oceny własnej wiedzy i umiejętności
 • wdrażanie nowoczesnych procesów technologicznych, gwarantujących zachowanie wysokiej wartości odżywczej, smakowej i estetycznej potrawy.

3.Warunki uczestnictwa

 • uczestnikami konkursu mogą być uczniowie ZSGH w Iwoniczu-Zdroju
 • warunkiem zakwalifikowania uczestników do konkursu jest dokonanie zgłoszenia udziału w konkursie (do 18.11.2019r.), nauczycielom odpowiedzialnym za organizację konkursu – pani: E. Litarowicz lub M. Szelc – decyduje kolejność zgłoszeń – data i godzina
 • zgłoszenie powinno zawierać
 • nazwisko i imię uczestnika
 • klasa
 • pisemna prezentacja wykonywanej na konkursie potrawy (pochodzenie potrawy, receptura, technika wykonania)
 • Każdy uczestnik wpłaca 10 zł wpisowego (bezzwrotnie), zwolnieni są uczniowie, którzy zapłacili składkę na Radę Rodziców.

4.Zasady organizacyjne

 • konkurs składa się z dwóch etapów:
 • 1etap– pisemna prezentacja
 • 2 etap– przygotowanie według własnego pomysłu i aranżacji dwóch porcji potrawy zgodnie z tematem konkursu
 • uczestnicy przygotowują potrawę z zakupionych przez siebie surowców
 • uczestnicy będą mieli do dyspozycji stanowiska wyposażone w profesjonalny sprzęt kuchenny niezbędny do przygotowania dań konkursowych oraz talerze do serwowania
 • specjalistyczny sprzęt kuchenny potrzebny do wykonania dania konkursowego każdy uczestnik przygotowuje we własnym zakresie
 • do aranżacji dań dopuszczalne jest wykorzystanie własnej zastawy stołowej.

Zasady konkursu

 • przed rozpoczęciem konkursu o godzinie 8:00 odbędzie się odprawa wszystkich uczestników z przewodniczącym jury. W tym czasie odbędzie się losowanie stanowisk, omówienie regulaminu oceniania
 • czas konkursu: 9:00 – 12:00 (180 minut)
 • przekroczenie czasu przeznaczonego na przygotowanie dań konkursowych karane będzie punktami ujemnymi: 1 min = minus 3 punkty. Po 15 minutach praca uczestnika zostanie zatrzymana, a danie zostanie poddane ocenie jury
 • wszystkie dania konkursowe muszą składać się wyłącznie z jadalnych produktów, dotyczy to również dekoracji
 • wszystkie elementy dekoracyjne powinny być wykonane podczas konkursu w czasie regulaminowym
 • wszystkie produkty użyte w konkursie nie mogą być poddane wcześniejszej obróbce, nie uformowane (wyjątek marynowanie mięsa)
 • pomoc z zewnątrz w czasie trwania konkursu jest niedozwolona
 • każdy uczestnik konkursu przygotowuje dania do oceny jury oraz na stół prezentacyjny
 • wykonanie zadania konkursowego będzie oceniane przez powołanych przez organizatorów jurorów, pracujących w dwóch składach jurorskich.

Jury techniczne ocenia:

 • organizacja na stanowisku pracy (0-5)
 • poprawność operacji technologicznych (0-5)
 • tempo pracy (0-5)
 • wykorzystanie surowców zgodnie z regulaminem (0-5)
 • wygład stanowiska do pracy (0-5)

Jury degustacyjne ocenia:

 • kreatywność i estetyka podania (0-20)
 • odpowiedni dobór składników (0-10)
 • smak (0-20)
 • odpowiednia temperatura potrawy i talerza (0-10)

Decyzja jury jest ostateczna i niepodważalna

Jury degustacyjne i techniczne przyzna I, II i III miejsce na podstawie łącznej ilości punktów, za które zostaną przyznane nagrody.