Pielgrzymka maturzystów

Zgodnie z wieloletnią tradycją uczniowie klas maturalnych udali się na dwudniową pielgrzymkę do Częstochowy, aby na Jasnej Górze powierzyć swą przyszłość Najświętszej Maryi Pannie.

W tym roku modliliśmy się nie tylko o pomyślnie zdane egzaminy i właściwe wybory życiowe, ale również o szybki powrót do zdrowia naszej koleżanki Andżeliki.

W trakcie pielgrzymki odwiedziliśmy nie tylko jasnogórski klasztor, ale również Oświęcim, Wadowice i sanktuarium w Łagiewnikach.

Uczniowie klas maturalnych „Gastronomika”