Odsłonięcie tablicy pamiątkowej

W dniu 3 września 2019 r. młodzież naszej szkoły wraz z pocztem sztandarowym, dyrekcją i nauczycielami wzięła udział uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej kpt. Eugeniusza Werensa vel Jerzego Nowaka ps. „Pik”,  odznaczonego orderem “Virtuti Militari” i Krzyżem Walecznych. Tablica umieszczona została na budynku „Sanato” w Iwoniczu-Zdroju.

26 lipca 1944 roku w ramach Akcji Burza została przeprowadzona w Iwoniczu akcja zbrojna, w wyniku której, wyparto z uzdrowiska oddziały okupacyjne.

Zdolności dowódcze ,,Pika” uwidoczniły się głównie w akcji zdobycia 26 VII 1944 r. sanatorium „Excelsior” w Iwoniczu, podczas której na czele 19 partyzantów opanował sanatorium biorąc do niewoli 72 Niemców. Opanowanie miasta i sąsiednich obszarów spowodowało, że od 26 lipca do 20 września 1944 r. istniał niewielki obszar wyzwolonego kraju, znany jako ,,Rzeczpospolita Iwonicka”, którego powstanie, ale też i trwanie przez okres ponad 40 dni, związany był ściśle z osobą kpt. Eugeniusza Werensa.

Po trwającym jeden dzień procesie, Wojskowy Sąd Rejonowy we Wrocławiu wyrokiem z 13 grudnia 1946 r. skazał Eugeniusza Werensa na karę śmierci. Tego samego dnia w tym samym procesie za współpracę z nim skazano jego żonę na 7 lat więzienia.

Nauczyciele wraz z uczniami uporządkowali pomieszczenia Izby Pamięci Szpitala Partyzanckiego AK i ppłka dra Józefa Aleksiewicza na przybycie licznych uczestników uroczystości oraz przygotowali słodkie poczęstunki i profesjonalną obsługę gości.

Nasza szkoła, której patronem jest ppłk. dr. Józef Aleksiewicz, zobowiązana postawą patrona,  zawsze włącza się w lokalne i ogólnopaństwowe uroczystości patriotyczne.