Potwierdzenie przyjęcia do szkoły

Kandydatom i ich rodzicom dziękujemy za wybór naszej szkoły.

Każdy może sprawdzić swój status po zalogowaniu się na swoje konto pod adresem http://rekrutacja.zsgh.pl/. Osoby które nie złożyły oryginału proszone są o uzupełnienie dokumentacji do 12 lipca 2019 r. Kandydaci którzy nie złożyli oryginału mają status „zakwalifikowany do szkoły”, ci którzy uzupełnili dokumenty mają status „przyjęto do szkoły”.

Dokumenty są  przyjmowane w godzinach  8.00 – 15.00.

Ogłoszenie list przyjętych do szkoły w piątek 12.07.2019 r. godz. 10.00