BOM DIA Z LIZBONY!

Wszyscy już myślą o wakacjach, wypoczynku i leniuchowaniu, a tymczasem grupa 16 uczniów z Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju dopiero rozpoczęła intensywną praktyczną naukę zawodu … w Lizbonie, stolicy Portugalii. Stanowiska w hotelach, restauracjach, barach i cukierniach przez 4 tygodnie będą codziennym miejscem pracy uczniów. 5-gwiazdkowy hotel Porto Bay, sieć restauracji Chimarrao: Leon d’Ouro, Expo, Colombo i Pastelaria Mexicana, a także 7 Hotel to miejsca wymagające, zawsze pełne gości i z profesjonalna obsługą otwarte dla stażystów – wiedzą, że umiejętności zdobywa się w praktyce.

Nauka trwa także przed i po pracy – podstawy języka portugalskiego i powtórka z angielskiego, kursy gotowania i pieczenia, poruszanie się metrem i tramwajami po metropolii, wspólne posiłki w typowej lizbońskiej restauracji, projekty i prezentacje przedstawiające tradycję, kulturę i gastronomię Portugalii.

Miesięczne staże zawodowe w Lizbonie w całości sfinansowane są z funduszy unijnych w ramach programu PO WER. Uczniowie nie ponoszą kosztów podróży, ubezpieczenia, zakwaterowania, wyżywienia, dojazdów, kursów i programu kulturowego. Partnerem projektowym wspierającym organizację staży i pobytu jest firma MBC Home Portugal, specjalizująca się w organizacji pobytów i eventów, założona 10 lat temu przez Polkę, panią Magdalenę Popławską. To ona wraz ze współpracownikami podjęła się realizacji trudnego zadania jakim jest zapewnienie dobrych miejsc staży i organizacji wycieczek tematycznych dla grupy.