Wiedza o języku też może być pasjonująca

Z okazji jubileuszu 20-lecia PWSZ w Krośnie w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza gościł wybitny językoznawca prof. dr hab. Jan Miodek . Na spotkanie z nim tłumnie przybyła młodzież, studenci i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z Krosna i okolic . W ciekawym wykładzie na temat zjawisk językowych w polszczyźnie lat 1918-2018 uczestniczyła również młodzież ZSGH z klas drugich technikum i trzeciej zasadniczej szkoły zawodowej pod opieką nauczycieli.
Jan Miodek to znany popularyzator wiedzy o języku polskim w mediach , autor wielu artykułów dotyczących zagadnień współczesnej polszczyzny oraz przemian leksykalnych współczesnego języka polskiego, autor programów : „Ojczyzna polszczyzna” w Telewizji Polskiej oraz ,,Słownik polsko @ polski” w TV Polonia .