Odbiór dyplomów i suplementów

Uczniowie, którzy ukończyli Technikum mogą odebrać dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe i suplementy w języku polskim i angielskim dla zawodów: kelner, technik hotelarstwa oraz technik żywienia i usług gastronomicznych.