Rekrutacja na staż

ZAPRASZAMY

Uczniów i Uczennice Technikum ZSGH do udziału w STAŻU

w ramach realizacji projektu pt. „Program poprawy jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rekrutacja trwa od 18 marca 2019 r. do 5 kwietnia 2019 r.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w Biurze Projektu (sekretariat ZSGH)
Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie realizacji projektu pn. „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju”dostępnym w: Biurze Projektu, na stronie www.zsgh.pl, pod nr telefonu 134375431.