ODKRYJ SWÓJ TALENT W GASTRONOMIKU-ZDROJU

Europejski tydzień umiejętności zawodowych to inicjatywa europejska promująca szkolnictwo i doskonalenie zawodowe. Akcja organizowana jest po raz trzeci i Gastronomik w Iwoniczu-Zdroju od początku bierze w niej udział. Jesteśmy jedną z dwóch szkół Podkarpacia i 82 instytucji w Polsce realizujących zadania w ramach European Vocational Skills Week i otrzymaliśmy tytuł oficjalnego partnera współtworzącego to wydarzenie. „Smakowite budowle”2016, „Konkurs flagowy”2017, „Ziarnem malowane”2018 to niektóre z konkursów, które już się odbyły, a Dzień projektów unijnych, Dzień europejski i Odkryj swój talent – buduj swoją przyszłość to nasze przedsięwzięcia zorganizowane z tej okazji.

W tym roku przygotowaliśmy grę edukacyjną „Odkryj swój talent – buduj swoja przyszłość”. 12 grudnia 2018 uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów w Besku, Iwoniczu, Iwoniczu-Zdroju, Jabłonicy Polskiej, Króliku Polskim, SP nr 2 i 3 w Krośnie, Lubatowej, Sanoku, Tarnobrzegu, Trześniowie i Zarszynie zmierzyli się z różnymi zadaniami sprawdzającymi predyspozycje do wykonywania zawodów w branży gastronomicznej, hotelowej i turystycznej. Testowali swoje umiejętności rozpoznawania smaków i kształtów, trudnej sztuki dekorowania ciast, kawy, potraw i pomieszczeń, prezentowania siebie czy wreszcie gibkości i szybkości potrzebnej w tej branży. We wszystkich punktach kontrolnych swoją wiedzą, umiejętnościami i pomocą służyli starsi koledzy i koleżanki z Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju wraz z nauczycielami. Towarzyszący uczniom nauczyciele, pedagodzy i doradcy zawodowi wzięli udział w mini-warsztatach „Psychospołeczne i kulturowe funkcje jedzenia”, „Mity i fakty o żywności”.

Europejski tydzień umiejętności zawodowych w Gastronomiku w Iwoniczu-Zdroju jest tradycyjnie czasem poświęconym projektom unijnym. Opowiedzieliśmy naszym gościom o efektach projektu PO WER „Skarby regionów Europy/Treasure regions”. Otworzyliśmy rekrutację do I i II etapu realizowanego od tego roku projektu PO WER „Zawodowo doskonali – Practically perfect”. Rywalizacja o 4-tygodniowe staże w Maladze i Lizbonie finansowane w całości z funduszy europejskich rozpoczęła się na dobre, co pięknie pokazały dostarczone prace konkursowe.

Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli zorganizować i przeprowadzić Europejski tydzień umiejętności zawodowych w Gastronomiku – dyrekcji, nauczycielom i uczniom. Dziękujemy naszym gościom za entuzjastyczny udział i miłe słowa. Gratulujemy zwycięzcom. I wszystkich – naszych uczniów, nauczycieli i miłych Gości – zachęcamy do poszukiwania w sobie talentów gastronomicznych i hotelarskich – pomożemy je Wam rozwinąć!

Zespół projektowy