Harmonogram spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2018/2019:

Termin Opis
7 września 2018 – piątek spotkanie z rodzicami uczniów klas pierwszych
20 września 2018 – czwartek spotkanie z rodzicami i uczniami klas czwartych technikum
7 listopada 2018 – środa konsultacje z nauczycielami i wychowawcami w godzinach od 15.00 do 16.30
12 grudnia 2018 – środa obowiązkowe zebrania z rodzicami uczniów klas Technikum i BS – informacja o przewidywanych ocenach za I okres w godzinach od 15.00 do 16.30
21 grudnia 2018 – piątek wigilia SOSW, zebrania z rodzicami uczniów klas specjalnych
11 stycznia 2019 – piątek obowiązkowe wywiadówki półroczne, informacja o wynikach klasyfikacji za I okres
6 marca 2019 – środa konsultacje z nauczycielami i wychowawcami w godzinach od 15.00 do 16.30
10 kwietnia 2019 – środa konsultacje z nauczycielami i wychowawcami w godzinach od 15.00 do 16.30 orazobowiązkowe zebrania z rodzicami uczniów klas czwartych technikum, informacja o przewidywanych ocenach rocznych
15 maja 2019 – środa konsultacje z nauczycielami i wychowawcami w godzinach od 15.00 do 16.30
5 czerwca 2019 – środa obowiązkowe zebrania z rodzicami – informacja o przewidywanych ocenach rocznych