OFERTA KSZTAŁCENIA dla gimnazjalistów

TECHNIKUM

Nauka w technikum trwa 4 lata. Obejmuje ona zarówno przedmioty ogólne, jak i zawodowe realizowane w systemie modułowym. W trakcie nauki uczeń zdaje egzaminy zawodowe z dwóch kwalifikacji. Pierwszy odbywa się w sesji zimowej (styczeń-luty) klasy trzeciej,   drugi w sesji zimowej klasy czwartej. Po każdym egzaminie uczeń otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie. Po ukończeniu szkoły i zdaniu obydwu kwalifikacji absolwent otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. W trakcie nauki uczeń realizuje program praktyk zawodowych w różnym wymiarze w zależności od zawodu w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu. Może sam zdecydować o miejscu odbycia praktyk lub wybrać zakład proponowany przez szkołę.

Po ukończeniu nauki w technikum uczeń może przystąpić do egzaminu maturalnego, a następnie kontynuować naukę na studiach wyższych, na kierunkach niezależnych od wyuczonego wcześniej zawodu. Ma również możliwość uzupełniania swoich umiejętności na kwalifikacyjnych kursach zawodowych lub w szkołach policealnych.

Uczeń kończący technikum w ZSGH w Iwoniczu-Zdroju może uzyskać dokumenty świadczące o dobrym przygotowaniu do startu w dorosłość:

- Świadectwo ukończenia technikum;

- Świadectwo maturalne;

- Świadectwo potwierdzające zdanie I kwalifikacji

- Świadectwo potwierdzające zdanie II kwalifikacji

- Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe i suplement do dyplomu

- Certyfikaty potwierdzające umiejętności zdobyte na bezpłatnych kursach i warsztatach w szkole, realizowanych w ramach projektów UE np. kurs barmański, warsztaty sushi, kurs baristyczny;

- Certyfikat potwierdzający odbycie stażu za granicą realizowanego w ramach projektów UE

- Pozytywna opinia z odbytych praktyk zawodowych.

Dlatego warto wybrać technikum w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju.

UWAGA! Mieszkańcy internatu w pierwszej klasie zwolnieni są z opłaty za pobyt.

 


4-letnie technikum na podbudowie gimnazjum:

technolog

z kwalifikacją: Produkcja wyrobów cukierniczych

z innowacją BARISTA – PROFESJONALNE PARZENIE I PODAWANIE KAWY

Absolwent Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju w zawodzie technik technologii żywności jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

*        sporządzania wyrobów cukierniczych;

*        wytwarzania produktów spożywczych;

*        obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych do produkcji wyrobów spożywczych;

*        organizowania i nadzorowania przebiegu procesów technologicznych w przetwórstwie spożywczym;

*        przygotowania surowców, dodatków do żywności i materiałów pomocniczych do produkcji wyrobów cukierniczych

*        opracowania projektów dekoracji wyrobów cukierniczych

*        wykonywania dekoracji cukierniczych

*        konfekcjonowania wyrobów cukierniczych

Uczeń w ramach innowacji:

*         poznaje różne rodzaje kaw;

*         przygotowuje się do profesjonalnego parzenia i podawania kawy;

*         uczy się tworzenia wzorów na kawie.

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: język angielski, chemia.

W całym cyklu kształcenia uczeń realizuje program praktyk zawodowych w wymiarze 4 tygodnie (160 godzin) w zakładach przetwórstwa spożywczego, cukierniach, piekarniach.

KWALIFIKACJE:

TG.04. Produkcja wyrobów cukierniczych

TG. 17. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych

MIEJSCA PRACY:

*         zakłady przemysłu cukierniczego;

*         cukiernie;

*         zakłady przetwórstwa spożywczego;

*         pracownie analityczne.


kelner

z innowacją SOMMELIER – PROFESJONALNY SERWIS WIN

Absolwent Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju w zawodzie kelner jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

*        przygotowywania sal konsumpcyjnych do obsługi gości;

*        wykonywania czynności związanych z obsługą gości;

*        planowania i organizowania obsługi przyjęć okolicznościowych

*        sporządzania dokumentacji usług gastronomicznych

*        rozliczania usług kelnerskich i kosztów usług gastronomicznych

*        wykonywania czynności barmańskich

*        wykonywania czynności baristycznych

Uczeń w ramach innowacji:

*         poznaje rodzaje i charakterystykę win oraz regionów winiarskich;

*         uczy się dobierać wina do potraw;

*         przygotuje się do profesjonalnego serwisu win.

 Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: język angielski, geografia.

W całym cyklu kształcenia uczeń realizuje program praktyk zawodowych w wymiarze 8 tygodni (320 godzin) w zakładach gastronomicznych na terenie całego kraju, w tym co najmniej 4 tygodnie w zakładzie gastronomii świadczącym pełen zakres usług kelnerskich.

KWALIFIKACJE:

TG.10. Wykonywanie usług kelnerskich

TG.11. Organizacja usług gastronomicznych

MIEJSCA PRACY:

*         restauracje;

*         hotele;

*         pensjonaty;

*         kawiarnie;

*         puby;

*         dyskoteki;

*         promy;

*         firmy cateringowe;

*         instytucje związane z gastronomią.

 

zywieniez innowacją
DIETETYKA I FITNESS

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

*         oceniania jakości żywności oraz jej przechowywania;

*         sporządzania i ekspedycji potraw i napojów;

*         planowania i oceny żywienia;

*         organizowania produkcji gastronomicznej;

*         planowania i realizacji usług gastronomicznych.

Uczeń w ramach innowacji:

*        pozna elementy dietetyki,

*        nauczy się zasad cateringu dietetycznego,

*        podniesie kompetencje z zakresu fitness, czy nabędzie umiejętności

*        pozna reguły zdrowego stylu życia.

Przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym: język angielski, chemia.

W całym cyklu kształcenia uczeń realizuje program praktyk zawodowych w wymiarze 4 tygodni (160 godzin) w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu.

KWALIFIKACJE:

TG.07. Sporządzanie potraw i napojów

TG.16. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

MIEJSCA PRACY:

*        restauracje;

*        hotele;

*        pensjonaty;

*        domy wczasowe;

*        bary;

*        kawiarnie;

*        sanatoria;

*        instytucje zajmujące się obrotem żywnością;

*        stacje sanitarno-epidemiologiczne;

*        szpitale;

*        organizacje ochrony konsumenta;

*        instytucje zajmujące się upowszechnianiem wiedzy o żywieniu i żywności.

hotelarzz innowacją
ZARZĄDZANIE SEKRETARIATEM

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

*        prowadzenia działalności promocyjnej oraz sprzedaży usług hotelarskich;

*        rezerwowania usług hotelarskich;

*        wykonywania prac związanych z obsługą gości w recepcji;

*        przygotowywania jednostek mieszkalnych do przyjęcia gości;

*        przygotowywania i podawania śniadań w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie;

*        przyjmowania i realizacji zamówień na hotelarskie usługi dodatkowe.

Uczeń w ramach innowacji:

*         nauczy się profesjonalnego kreowania wizerunku;

*         zapozna się z fachową obsługą sekretariatu;

*         pozna reguły redagowania pism;

*         nauczy się obsługi spotkań biznesowych.

Przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym: język angielski, geografia.

W całym cyklu kształcenia uczeń realizuje program praktyk zawodowych w wymiarze 8 tygodni (320 godzin) w obiektach hotelarskich na terenie całego kraju.

KWALIFIKACJE:

TG.12. Planowanie i realizacja usług w recepcji

TG.13. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

MIEJSCA PRACY:

*         hotele i pensjonaty;

*         restauracje;

*         ośrodki wypoczynkowe;

*         zakłady uzdrowiskowe;

*         agroturystyka;

*         biura i agencje turystyczne;

*         ośrodki informacji turystycznej;

*         branżowe organizacje, fundacje i stowarzyszenia;

*         organy administracji odpowiedzialnej za promocję turystyki;

*         własna działalność gospodarcza.

Aktualności

Czas karnawału w tym roku wyjątkowo długi i obfitujący w różne karnawałowe zabawy. Tym razem uczniowie szkoły przysposabiającej do pracy wraz z wychowawcami panią Dorotą Dołęgowską i Gabrielą Reng uczestniczyli w balu zorganizowanym przez Ośrodek Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Rymanowie. Zabawa odbyła się 7 lutego w restauracji Jaś Wędrowniczek.

Nasza oferta

Kontakt

Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju
ul. Piwarskiego 19
38-440 Iwonicz-Zdrój

tel. 134 375 431
fax 134 350 326

www: www.zsgh.pl
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

NIP 684-23-73-934
REGON 371180820