OFERTA KSZTAŁCENIA dla gimnazjalistów

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA 

Nauka w branżowej szkole I stopnia trwa 3 lata. Obejmuje ona zarówno przedmioty ogólne, jak i zawodowe w zakresie jednej kwalifikacji. Po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia i zdaniu egzaminu z kwalifikacji absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, a także otrzyma wykształcenie zasadnicze branżowe. W trakcie nauki uczeń zdaje egzamin zawodowy z kwalifikacji pod koniec trzeciej klasy. Po ukończeniu nauki w branżowej szkole I stopnia uczeń może kontynuować naukę w branżowej szkole II stopnia. II stopień branżowej szkoły funkcjonuje w zawodach, które mają kontynuację na poziomie technika. Po ukończeniu branżowej szkoły II stopnia i po zdaniu egzaminu z zakresu drugiej kwalifikacji, absolwent uzyska wykształcenie średnie branżowe oraz dyplom technika. Absolwenci branżowej szkoły I stopnia, którzy nie zdecydują się na naukę w branżowej szkole II stopnia, będą mogli podjąć pracę lub wybrać liceum ogólnokształcące dla dorosłych począwszy od II klasy oraz zdecydować się na kwalifikacyjne kursy zawodowe.

Uczeń kończący branżową szkołę I stopnia w ZSGH w Iwoniczu-Zdroju posiada dokumenty świadczące o dobrym przygotowaniu do startu w dorosłość:

- Świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia;

- Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe oraz suplement do dyplomu

- Certyfikaty potwierdzające umiejętności zdobyte na bezpłatnych kursach i warsztatach w szkole realizowanych w ramach projektów UE np. warsztaty sushi, kuchnie różnych regionów świata.

Dlatego warto wybrać branżową szkołę I stopnia w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju.

Uczniowie mieszkający w internacie w klasie pierwszej zwolnieni są z opłat za pobyt.


kucharz

z innowacją

„Ekspedycja i podawanie potraw i napojów”


Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kucharz jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

*        przechowywania żywności

*        sporządzania potraw i napojów

*         wykonywania czynności związanych z ekspedycją potraw i napojów (umiejętność poszerzona o obsługę gościa w ramach innowacji)

Celem innowacyjnego kształcenia w zawodzie kucharz jest przygotowanie absolwenta do efektywnego wykonywania zadań zawodowych w warunkach obecnego rynku pracy. Zainteresowanie zdobyciem wiedzy z zakresu podawania potraw i napojów jest bardzo duże. Uczniowie kształcący się w zawodzie kucharz wiążą swoją przyszłość zawodową z pracą  w zakładach gastronomicznych świadczących usługi na wysokim poziomie, dlatego dodatkowe kompetencje związane z obsługą kelnerską są im niezbędne.

Uczeń w ramach innowacji:

*      uczy się tworzenia karty menu

*      poznaje zasady nakrywania do stołu do określonego menu

*      poznaje zasady obsługi gości różnymi metodami

*      uczy się dobierać zastawę stołową do potraw i napojów

*      poznaje zasady zachowania się przy stole

*      stosuje wiedzę w praktycznym działaniu

Język obcy: język angielski

KWALIFIKACJE:

TG.07. Sporządzanie potraw i napojów

MIEJSCA PRACY:

*        restauracje;

*        hotele;

*        kawiarnie;

*        bary;

*        pensjonaty;

*        promy;

*        statki pasażerskie;

*        obiekty zbiorowego żywienia;

*        instytucje zajmujące się obrotem żywnością;

*        instytucje zajmujące się upowszechnianiem wiedzy o żywności.


 

 

piekarz

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie piekarz jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

*        przygotowywania surowców do produkcji wyrobów piekarskich;

*        sporządzania półproduktów piekarskich;

*        dzielenia ciasta i kształtowania kęsów na wyroby piekarskie;

*        przeprowadzania rozrostu oraz wypieku pieczywa;

*        obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji wyrobów piekarskich.

Uczeń:

*      uczy się określać rodzaje wyrobów piekarskich;

*      uczy się prowadzić rozliczenia technologiczne zużycia surowców do produkcji pieczywa.

Język obcy: język angielski

KWALIFIKACJE:

TG.03. Produkcja wyrobów piekarskich

MIEJSCA PRACY:

*        rzemieślnicze i przemysłowe zakłady piekarskie;

*        cukiernie;

*        zakłady gastronomiczne;

*        punkty sprzedaży pieczywa;

*        własna działalność gospodarcza.


 

cukiernik

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie cukiernik jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

*        obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji wyrobów cukierniczych;

*        sporządzania półproduktów cukierniczych;

*        sporządzania gotowych wyrobów cukierniczych;

*        dekorowania wyrobów cukierniczych.

Uczeń:

*      uczy się rozróżniać grupy produktów cukierniczych oraz oceniać ich wartość kaloryczną;

*      poznaje zasady prowadzenia dokumentacji produkcji;

*      uczy się kalkulować ceny wyrobów gotowych cukierniczych i ciastkarskich;

*      potrafi rozliczać zużycie surowców;

*      wie jak przechowywać surowce, półprodukty i wyroby cukiernicze.

Język obcy: język angielski

KWALIFIKACJE:

TG.04. Produkcja wyrobów cukierniczych

MIEJSCA PRACY:

*        zakłady wytwarzające artykuły cukiernicze;

*        wytwórnie ciast;

*        zakłady produkujące wyroby czekoladowe;

*        lodziarnie;

*        zakłady wytwarzające pieczywo cukiernicze;

*        własny zakład cukierniczy.

Aktualności

Czas karnawału w tym roku wyjątkowo długi i obfitujący w różne karnawałowe zabawy. Tym razem uczniowie szkoły przysposabiającej do pracy wraz z wychowawcami panią Dorotą Dołęgowską i Gabrielą Reng uczestniczyli w balu zorganizowanym przez Ośrodek Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Rymanowie. Zabawa odbyła się 7 lutego w restauracji Jaś Wędrowniczek.

Nasza oferta

Kontakt

Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju
ul. Piwarskiego 19
38-440 Iwonicz-Zdrój

tel. 134 375 431
fax 134 350 326

www: www.zsgh.pl
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

NIP 684-23-73-934
REGON 371180820