obr 02Informujemy, że w dniu 27.02.2019 r. w naszej szkole odbędzie się

 

SZKOLNY  KONKURS  UMIEJĘTNOŚCI  CUKIERNICZYCH 

O  PUCHAR  DYREKTORA  SZKOŁY,

którego tematem przewodnim będzie "KOBIECE PARTY".

Termin zgłoszenia upływa 7 lutego 2019 r.

1. Informacje ogólne
•    Organizatorem konkursu jest ZSGH w Iwoniczu-Zdroju.
•    Konkurs odbędzie się w dniu 27.02.2019 r. w ZSGH w Iwoniczu-Zdroju  (sala 204).
•    godz. 8:00 – odprawa ekip startujących
•    godz. 8:30 – 12:00 zmagania konkursowe
2. Celem konkursu jest:
•     rozwijanie pasji, zainteresowań i uzdolnień cukierniczych,
•    aktywizowanie młodzieży do doskonalenia zawodowego,
•    promowanie talentów młodych adeptów sztuki cukierniczej,
•    podniesienie rangi zawodu i kształcenia zawodowego,
•    zachęcenie młodzieży do dalszego doskonalenia umiejętności zawodowych,
•    wymiana doświadczeń, oraz dokonanie oceny własnej wiedzy i umiejętności,
•    lansowanie nowych trendów w cukiernictwie.

 3. Zakres konkursu
•    Umiejętności praktyczne zdobyte podczas nauki zawodu zgodnie z programem nauczania
•    Umiejętności wykraczające poza program nauczania zdobyte przez uczniów biorących udział w: warsztatach, szkoleniach, wystawach, kursach itp.
4. Warunki uczestnictwa
•    Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie ZSGH w Iwoniczu-Zdroju.
•    Uczestników konkursu obowiązuje kompletny strój roboczy oraz woreczek czystości.
•    W konkursie uczestnicy startują indywidualnie-  maksymalnie 8 uczestników
•    W przypadku większej ilości zgłoszeń niż przewidują zasady  regulaminowe, organizatorzy przeprowadzą dodatkowy etap eliminacji w postaci ćwiczenia praktycznego w dniu 26.02.2019 r.
•    Warunkiem zakwalifikowania uczestników do konkursu jest dokonanie zgłoszenia do dnia 07.02.2019r
•    Zgłoszenia do konkursu przyjmują panie: M. Szelc, M Buczek, M Zajdel
•    Zgłoszenie powinno zawierać:
1)    nazwisko i imię uczestnika
2)    klasa
3)    nazwa wyrobu
4)    receptura wyrobu dostarczona w dniu konkursu oraz wizytówka zawodnika z nazwą wyrobu.

5. Zasady organizacyjne
•    Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonać pracę samodzielnie.
•    Uczestnicy będą musieli przygotować według własnego pomysłu, aranżacji i receptury mały tort okolicznościowy (kształt dowolny)  z zakupionych przez siebie surowców.
•    Dodatkowo każdy uczestnik konkursu otrzyma taki sam podstawowy zestaw półproduktów do wykonania zadania obowiązkowego.
•    Niektóre elementy wyrobów- pieczone,  takie jak: np. biszkopty lub inne półprodukty wymagające długiego czasu przygotowania i stanowiące „bazę – podstawę” wyrobu mogą być przyniesione gotowe w dniu konkursu np. żelki, galaretki.
•    Uczestnicy będą mieli do dyspozycji stanowiska wyposażone w profesjonalny sprzęt cukierniczy  niezbędny do przygotowania wyrobów konkursowych  oraz paterę  do serwowania.
•    Specjalistyczny sprzęt  potrzebny do wykonania wyrobu konkursowego każdy uczestnik przygotowuje we własnym zakresie.
•    Do aranżacji wyrobów dopuszczalne jest wykorzystanie własnej zastawy stołowej.
•    Wszystkie wyroby konkursowe muszą składać się z jadalnych produktów, dotyczy to również dekoracji.
•    Wszystkie elementy dekoracyjne powinny być wykonane podczas konkursu   w czasie regulaminowym, wyjątek stanowią te które wymagają obróbki termicznej np. karmel.
•    Każdy uczestnik konkursu przygotowuje wyroby do oceny jury (wykrawa dwie porcje własnego wyrobu) oraz jedną porcję na stół prezentacyjny wraz z wizytówką.
•    Każdy uczestnik musi krótko zaprezentować swój wyrób (technikę wykonania).
•    Każdy uczestnik wpłaca 10 zł wpisowego (bezzwrotnie),  zwolnieni są uczniowie, którzy wpłacili  składkę na Radę Rodziców.
6.Zasady konkursu
•    Przed rozpoczęciem konkursu o godzinie 8:30 odbędzie się odprawa wszystkich uczestników z przewodniczącym jury. W tym czasie odbędzie się losowanie stanowisk, omówienie regulaminu oceniania.
•    Czas konkursu: 9:00 – 12:00 (180 minut).
•    Przekroczenie czasu przeznaczonego do przygotowania wyrobów konkursowych karane będzie punktami ujemnymi: 1 min = minus 3 punkty.   Po 15 minutach praca uczestnika zostanie zatrzymana, a wyroby  zostaną poddane ocenie jury .
•    Wykonanie zadania konkursowego będzie oceniane przez profesjonalnych jury pracujących w dwóch składach jurorskich:
Jury techniczne ocenia:
•    organizacja na stanowisku pracy (0-5)
•    poprawność operacji technologicznych (0-5)
•    tempo pracy (0-5)
•    wykorzystanie surowców zgodnie z regulaminem (0-5)
•    wygląd stanowiska podczas pracy (0-10)
Jury degustacyjne ocenia:
•    kreatywność i estetyka podania (0-20)
•    odpowiedni dobór składników (0-15)
•    smak (0-20)
•    odpowiednia dekoracja (aranżacja) (0-15)
Suma wszystkich punktów 100
Uwaga: W przypadku uzyskania przez uczniów takiej samej ilości punktów o miejscu ucznia będzie decydować punktacja za prezentację ogólną i nawiązanie do tematu konkursu.
7. Postanowienia końcowe
•    Decyzja jury jest ostateczna i niepodważalna.
•    Jury degustacyjne i techniczne przyzna I, II i III miejsce na podstawie łącznej ilości punktów, za które zostaną przyznane nagrody.
•    Prezentacja prac konkursowych odbędzie się na stole ekspozycyjnym bezpośrednio po zakończeniu konkursu w sali Szkolnego Centrum Edukacyjnego.

8. Nagrody:
•    Komisja konkursowa przyzna następujące nagrody i wyróżnienia:

   -  I miejsce – puchar dyrektora, dyplom pamiątkowy, upominek
   - II miejsce - dyplom pamiątkowy, upominek
   -  III miejsce - dyplom pamiątkowy, upominek
   - pozostali uczestnicy – dyplom za udział i drobny upominek

•     Ponadto wszyscy uczestnicy uzyskają prawo otrzymania dodatkowej oceny celującej z wiodącego przedmiotu zawodowego (jednostki modułowej)
•    Ogłoszenie wyników konkursu i ceremonia wręczenia nagród odbędzie się     w sali Szkolnego Centrum Edukacyjnego 27.02.2019r. ok. godz. 12.30 (uczestnicy konkursu w strojach roboczych)
•    Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości poprzez opublikowanie ich na stronie internetowej naszej szkoły

Komisja Przedmiotów Zawodowych

Aktualności

Czas karnawału w tym roku wyjątkowo długi i obfitujący w różne karnawałowe zabawy. Tym razem uczniowie szkoły przysposabiającej do pracy wraz z wychowawcami panią Dorotą Dołęgowską i Gabrielą Reng uczestniczyli w balu zorganizowanym przez Ośrodek Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Rymanowie. Zabawa odbyła się 7 lutego w restauracji Jaś Wędrowniczek.

Nasza oferta

Kontakt

Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju
ul. Piwarskiego 19
38-440 Iwonicz-Zdrój

tel. 134 375 431
fax 134 350 326

www: www.zsgh.pl
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

NIP 684-23-73-934
REGON 371180820