Wolne miejsca!!!

Prowadzimy dodatkową rekrutację do technikum w zawodach: technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik technologii żywności z kwalifikacją cukiernik. Zapraszamy też kandydatów do szkoły branżowej w zawodzie cukiernik.