Ogłasza się REKRUTACJĘ NA STAŻ dla uczennic i uczniów Technikum,

który odbędzie się w lipcu lub sierpniu 2018 r.  w wymiarze 150 godzin. 

W ramach stażu uczeń/uczennica otrzyma stypendium stażowe w wys. 997,40 zł
Rekrutacja jest przedłużona do 30 kwietnia 2018 r.

Formularz rekrutacyjny można odebrać w Biurze Projektu (sekretariat ZSGH).

Więcej informacji w zakładce Projekty UE - Program poprawy jakości kształcenia zawodowego - Rekrutacja.

Cukiernik 

Nauka zawodu odbywa się w pracowni cukierniczej na terenie Ośrodka.

Czas nauki – 3 lata

Zajęcia praktyczne – organizuje szkoła

Wymagania psychofizyczne właściwe dla zawodu:

  1. zainteresowanie zawodem
  2. wrażliwość węchowa i czucie smakowe
  3. wrażliwość estetyczna
  4. dobry stan zdrowia – wytrwałość, zręczność rąk i palców
  5. umiejętność pracy w zespole
  6. życzliwość, uprzejmość, odpowiedzialność, sumienność

Uczeń w trzyletnim procesie kształcenia:

- poznaje sposoby wypieku ciast, ciasteczek, tortów, wyrobów czekoladowych, lodów, pieczywa cukierniczego według obowiązujących receptur i norm

- poznaje sposoby przygotowania kremów, syropów, galaretek, pomad, mas

- nabywa umiejętności wykańczania, dekorowania i porcjowania produktów ciastkarskich i cukierniczych

- uczy się obsługi maszyn i urządzeń technicznych oraz ich konserwacji

- uczy się rozliczania przyjętych i wydanych surowców

- poznaje zasady prowadzenia dokumentacji produkcyjnej

- uczy się utrzymywania porządku i czystości na stanowisku pracy oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy

- poznaje organizację pracy w zakładzie cukierniczym

- uczy się oceniać jakość wytwarzanych produktów i półproduktów ciastkarskich i cukierniczych

Możliwości zatrudnienia:

  1. zakłady cukiernicze wytwarzające ciasta, wyroby czekoladowe, lody, pieczywo cukiernicze, cukierki
  2. własny zakład cukierniczy

Uczniowie mogą zdawać egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, w Ośrodku Egzaminacyjnym, którym jest nasza szkoła.

Kwalifikacje zawodowe

1. Dobór surowców w celu wytwarzania produktów i półproduktów ciastkarskich i cukierniczych.

2. Wykonywanie wyrobów cukierniczych, półproduktów, elementów dekoracyjnych, czynności związanych z obliczaniem.

3. Dekorowanie i porcjowanie ciasta.

4. Przygotowywanie wyrobów cukierniczych i ciastkarskich do wysyłki i sprzedaży.

5. Wykonywanie czynności pomocniczych: transport, przechowywanie gotowych wyrobów, czyszczenie i mycie maszyn i urządzeń, ewidencjonowanie wyrobów.

 

Aktualności

    Pod takim hasłem 12.04.2018 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Grębowie odbyła się IX edycja Spotkania z Kuchnią. Celem konkursu była integracja uczniów przysposabiających do pracy, wdrażanie ich do doskonalenia własnych umiejętności zawodowych, pokonywanie barier, podnoszenie wiary we własne możliwości przez osiąganie sukcesów.Naszą szkołę reprezentowali uczniowie: Andrzej Warzocha i Michał Masłyk. Wykonali oni „ Deserowy zawrót ...

Nasza oferta

Kontakt

Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju
ul. Piwarskiego 19
38-440 Iwonicz-Zdrój

tel. 134 375 431
fax 134 350 326

www: www.zsgh.pl
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

NIP 684-23-73-934
REGON 371180820