Ogłasza się REKRUTACJĘ NA STAŻ dla uczennic i uczniów Technikum,

który odbędzie się w lipcu lub sierpniu 2018 r.  w wymiarze 150 godzin. 

W ramach stażu uczeń/uczennica otrzyma stypendium stażowe w wys. 997,40 zł
Rekrutacja jest przedłużona do 30 kwietnia 2018 r.

Formularz rekrutacyjny można odebrać w Biurze Projektu (sekretariat ZSGH).

Więcej informacji w zakładce Projekty UE - Program poprawy jakości kształcenia zawodowego - Rekrutacja.

CELE PROJEKTU


Projekt "Skarby regionów Europy / Treasure regions" skierowany jest do uczniów ZSGH w Iwoniczu-Zdroju.

Ma na celu zorganizowanie staży zagranicznych dla uczniów - 4 grupy po 16 uczniów. 

Podstawowe cele projektu, to:

 • zwiększenie szans uczestników na zatrudnienie poprzez zdobycie podczas stażu nowych umiejętności (w tym kompetencji językowych, zawodowych, informatycznych), wiedzy, doświadczenia potwierdzonych certyfikatami;
 • rozwijanie w uczestnikach i pozostałych uczniach szkoły kluczowych umiejętności pracowniczych; wzrost kompetencji społecznych i umiejętności interpersonalnych;
 • zwrócenie uwagi na możliwość wykorzystania produktów regionalnych i tradycyjnych w promocji regionu, w rozwoju branży gastronomiczno-hotelarskiej, w zakładaniu i rozwoju własnego przedsiębiorstwa, także na terenach wiejskich Podkarpacia;
 • poznanie produktów regionalnych i tradycyjnych Włoch, Hiszpanii i Bułgarii;
 • poznanie rodzimych wyrobów tradycyjnych Podkarpacia, docenienie ich wartości, promowanie ich i wykorzystanie ich znajomości jako atutu w promocji własnej na rynku pracy;
 • pokazanie (na przykładach regionów Emilia-Romania, Andaluzja, Sofia) możliwości i korzyści, jakie daje wspólna polityka i współpraca przedsiębiorców indywidualnych w regionie;
 • poznanie smaków i przepisów kuchni regionalnych i narodowych podczas stażu i kursów kulinarnych;
 • wyrównywanie szans życiowych i na rynku pracy osób zagrożonych wykluczeniem;
 • podniesienie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy;
 • doskonalenie umiejętności radzenia sobie w nowych sytuacjach, w obcym kulturowo środowisku;
 • kształtowanie postawy przedsiębiorczej, w szkole, miejscu pracy;
 • rozwijanie umiejętności dzielenia się wiedzą i doświadczeniem w środowisku szkolnym, lokalnym, międzynarodowym;
 • integracja międzynarodowa;
 • promocja szkoły i jej działań w środowisku lokalnym;
 • poznanie i wykorzystanie możliwości, jakie dają projekty unijne i rozpowszechnianie wiedzy o nich.

Aktualności

    Pod takim hasłem 12.04.2018 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Grębowie odbyła się IX edycja Spotkania z Kuchnią. Celem konkursu była integracja uczniów przysposabiających do pracy, wdrażanie ich do doskonalenia własnych umiejętności zawodowych, pokonywanie barier, podnoszenie wiary we własne możliwości przez osiąganie sukcesów.Naszą szkołę reprezentowali uczniowie: Andrzej Warzocha i Michał Masłyk. Wykonali oni „ Deserowy zawrót ...

Nasza oferta

Kontakt

Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju
ul. Piwarskiego 19
38-440 Iwonicz-Zdrój

tel. 134 375 431
fax 134 350 326

www: www.zsgh.pl
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

NIP 684-23-73-934
REGON 371180820