Zapraszamy na kursy współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla uczniów i uczennic Technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie kucharz:

  • Catering dietetyczny
  • Nowe trendy kulinarne w Polsce i na świecie

Rekrutacja trwa od 18 września 2017 r. do 29 września 2017 r.

Formularz rekrutacyjny można odebrać w Biurze Projektu (sekretariat ZSGH). 

Więcej informacji w zakładce Projekty UE - Program poprawy jakości kształcenia zawodowego.

 

KOMUNIKAT DLA ABSOLWENTÓW Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej

W sekretariacie do odbioru są świadectwa potwierdzające kwalifikację w zawodzie, dyplomy zawodowe i suplementy

 

Nowy egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe

składa się z części pisemnej i części praktycznej.

I część pisemna jest przeprowadzana w formie testu pisemnego:

  • z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego, po uzyskaniu upoważnienia przez placówkę przeprowadzającą egzamin lub
  • z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi (w tej formie egzamin może być przeprowadzany do dnia 31 sierpnia 2017 roku)

Część pisemna trwa 60 minut i przeprowadzana jest w formie testu składającego się z 40 pytań zamkniętych zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa.

II część praktyczna jest przeprowadzana w formie testu praktycznego i trwa od 120 do 240 minut. Czas trwania części praktycznej egzaminu zawodowego dla konkretnej kwalifikacji określony jest w informatorze.

Część praktyczna egzaminu zawodowego polega na wykonaniu przez zdającego zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym na stanowisku egzaminacyjnym. Stanowisko powinno być przygotowane z uwzględnieniem warunków realizacji kształcenia w danym zawodzie określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach, właściwych dla kwalifikacji wyodrębnionej w tym zawodzie, w zakresie której odbywa się egzamin.

Na zapoznanie się z treścią zadania egzaminacyjnego oraz wyposażeniem stanowiska egzaminacyjnego zdający ma 10 minut, których nie wlicza się do czasu trwania części praktycznej egzaminu.

Uczeń zdał egzamin zawodowy, jeżeli uzyskał:

  1. z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania (czyli zdający rozwiązał poprawnie minimum 20 zadań testu pisemnego) oraz
  2. z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.

Wynik egzaminu zawodowego ustala i ogłasza komisja okręgowa. Wynik ustalony przez tą komisję jest ostateczny.

Więcej informacji o nowym egzaminie zawodowym znajduje się na stronie www.cke.edu.pl

Aktualności

W ostatnią sobotę naszego pobytu w Bułgarii wybraliśmy się wraz włoską grupą stażystów na wycieczkę do oddalonej od Sofii o ok. 110 km Kopriwszticy. Pani Diana z Bulgaria Gateway powitała nas i opowiadała o miejscach, które będziemy zwiedzać.

Nasza oferta

Kontakt

Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju
ul. Piwarskiego 19
38-440 Iwonicz-Zdrój

tel. 134 375 431
fax 134 350 326

www: www.zsgh.pl
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

NIP 684-23-73-934
REGON 371180820