Ogłasza się REKRUTACJĘ NA STAŻ dla uczennic i uczniów Technikum,

który odbędzie się w lipcu lub sierpniu 2018 r.  w wymiarze 150 godzin. 

W ramach stażu uczeń/uczennica otrzyma stypendium stażowe w wys. 997,40 zł
Rekrutacja jest przedłużona do 30 kwietnia 2018 r.

Formularz rekrutacyjny można odebrać w Biurze Projektu (sekretariat ZSGH).

Więcej informacji w zakładce Projekty UE - Program poprawy jakości kształcenia zawodowego - Rekrutacja.

Nowy egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe

składa się z części pisemnej i części praktycznej.

I część pisemna jest przeprowadzana w formie testu pisemnego:

  • z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego, po uzyskaniu upoważnienia przez placówkę przeprowadzającą egzamin lub
  • z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi (w tej formie egzamin może być przeprowadzany do dnia 31 sierpnia 2017 roku)

Część pisemna trwa 60 minut i przeprowadzana jest w formie testu składającego się z 40 pytań zamkniętych zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa.

II część praktyczna jest przeprowadzana w formie testu praktycznego i trwa od 120 do 240 minut. Czas trwania części praktycznej egzaminu zawodowego dla konkretnej kwalifikacji określony jest w informatorze.

Część praktyczna egzaminu zawodowego polega na wykonaniu przez zdającego zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym na stanowisku egzaminacyjnym. Stanowisko powinno być przygotowane z uwzględnieniem warunków realizacji kształcenia w danym zawodzie określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach, właściwych dla kwalifikacji wyodrębnionej w tym zawodzie, w zakresie której odbywa się egzamin.

Na zapoznanie się z treścią zadania egzaminacyjnego oraz wyposażeniem stanowiska egzaminacyjnego zdający ma 10 minut, których nie wlicza się do czasu trwania części praktycznej egzaminu.

Uczeń zdał egzamin zawodowy, jeżeli uzyskał:

  1. z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania (czyli zdający rozwiązał poprawnie minimum 20 zadań testu pisemnego) oraz
  2. z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.

Wynik egzaminu zawodowego ustala i ogłasza komisja okręgowa. Wynik ustalony przez tą komisję jest ostateczny.

Więcej informacji o nowym egzaminie zawodowym znajduje się na stronie www.cke.edu.pl

Aktualności

    Pod takim hasłem 12.04.2018 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Grębowie odbyła się IX edycja Spotkania z Kuchnią. Celem konkursu była integracja uczniów przysposabiających do pracy, wdrażanie ich do doskonalenia własnych umiejętności zawodowych, pokonywanie barier, podnoszenie wiary we własne możliwości przez osiąganie sukcesów.Naszą szkołę reprezentowali uczniowie: Andrzej Warzocha i Michał Masłyk. Wykonali oni „ Deserowy zawrót ...

Nasza oferta

Kontakt

Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju
ul. Piwarskiego 19
38-440 Iwonicz-Zdrój

tel. 134 375 431
fax 134 350 326

www: www.zsgh.pl
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

NIP 684-23-73-934
REGON 371180820