SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

Szkoła Przysposabiająca do Pracy przeznaczona jest dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną. Kształcenie trwa w niej trzy lata i w zależności od specyficznych potrzeb i możliwości dziecka może być wydłużone do dwudziestego trzeciego roku życia. Nauka opiera się na opracowanych indywidualnie dla każdego ucznia, programach edukacyjno-terapeutycznych, a ocenianie postępów uczniów ma charakter opisowy.

Celem edukacji w Szkole Przysposabiającej do Pracy jest wszechstronny rozwój uczniów na miarę indywidualnych możliwości oraz przygotowanie do codziennego życia i funkcjonowania w społeczeństwie i środowisku.

Realizacji w/w celów sprzyja udział młodzieży w szeregu zajęć, do których należą:

  • zajęcia z zakresu funkcjonowania osobistego i społecznego,
  • zajęcia z zakresu wychowania fizycznego,
  • zajęcia kształcące kreatywność,
  • zajęcia rewalidacyjne,
  • zajęcia przysposabiające do pracy, w ramach których uczniowie  zdobywają wiedzę i umiejętności   praktyczne, które mają im umożliwić  prowadzenie gospodarstwa domowego, sporządzanie posiłków, wykonywanie prac porządkowych.

Dysponujemy dobrze wyposażonymi salami lekcyjnymi i pracowniami, w których  uczniowie mają możliwość doskonalenia swoich umiejętności.

Model absolwenta Szkoły Przysposabiającej do Pracy

  1. Posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy i życia w warunkach współczesnego świata.
  2. Potrafi dokonywać właściwych życiowych wyborów.
  3. Zna ogólnie przyjęte normy postępowania.
  4. Wie, do kogo zwrócić się o pomoc w sprawach osobistych, rodzinnych i prawnych.
  5. Zna zasady zdrowego stylu życia i odżywiania się.

Aktualności

   11 stycznia 2019 r. w Zespole Szkół Spożywczych w Rzeszowie odbył się etap okręgowy XXIII Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności. W zmaganiach wzięło udział 50 uczniów szkół ponadgimazjalnych województwa podkarpackiego, których zadaniem było rozwiązanie testu składającego się z 80 pytań. Naszą szkołę reprezentowały: Kamila Jaślar z klasy III oraz Andżelika Pudlik z klasy II w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych, które ...

Nasza oferta

Kontakt

Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju
ul. Piwarskiego 19
38-440 Iwonicz-Zdrój

tel. 134 375 431
fax 134 350 326

www: www.zsgh.pl
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

NIP 684-23-73-934
REGON 371180820