EGZAMINY POPRAWKOWE!

 1. Egzamin maturalny w sesji poprawkowej zostanie przeprowadzony 21 sierpnia (wtorek) 2018 r. o godz. 9.00.
  Zdający powinni zgłosić się co najmniej 30 minut wcześniej.
 2. Egzaminy poprawkowe (promocyjne) odbędą się:
  28.08.2018 r. (wtorek) godz. 8:15 - język angielski,
  29.08 2018 r. (środa) godz. 8:15 - matematyka.

Dyrektor ZSGH

Jan Barsznica

 

 

SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

Szkoła Przysposabiająca do Pracy przeznaczona jest dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną. Kształcenie trwa w niej trzy lata i w zależności od specyficznych potrzeb i możliwości dziecka może być wydłużone do dwudziestego trzeciego roku życia. Nauka opiera się na opracowanych indywidualnie dla każdego ucznia, programach edukacyjno-terapeutycznych, a ocenianie postępów uczniów ma charakter opisowy.

Celem edukacji w Szkole Przysposabiającej do Pracy jest wszechstronny rozwój uczniów na miarę indywidualnych możliwości oraz przygotowanie do codziennego życia i funkcjonowania w społeczeństwie i środowisku.

Realizacji w/w celów sprzyja udział młodzieży w szeregu zajęć, do których należą:

 • zajęcia z zakresu funkcjonowania osobistego i społecznego,
 • zajęcia z zakresu wychowania fizycznego,
 • zajęcia kształcące kreatywność,
 • zajęcia rewalidacyjne,
 • zajęcia przysposabiające do pracy, w ramach których uczniowie  zdobywają wiedzę i umiejętności   praktyczne, które mają im umożliwić  prowadzenie gospodarstwa domowego, sporządzanie posiłków, wykonywanie prac porządkowych.

Dysponujemy dobrze wyposażonymi salami lekcyjnymi i pracowniami, w których  uczniowie mają możliwość doskonalenia swoich umiejętności.

Model absolwenta Szkoły Przysposabiającej do Pracy

 1. Posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy i życia w warunkach współczesnego świata.
 2. Potrafi dokonywać właściwych życiowych wyborów.
 3. Zna ogólnie przyjęte normy postępowania.
 4. Wie, do kogo zwrócić się o pomoc w sprawach osobistych, rodzinnych i prawnych.
 5. Zna zasady zdrowego stylu życia i odżywiania się.

Aktualności

Społeczność szkolna docenia starania uczniów promujących Gastronomik w środowisku lokalnym. W konkursie „Zareklamuj własną...szkołę” wzięło udział kilkudziesięciu uczniów ZSGH. Spośród najbardziej zaangażowanych w promocję i najbardziej przekonujących, szkolne jury wyłoniło zwycięzców.

Nasza oferta

Kontakt

Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju
ul. Piwarskiego 19
38-440 Iwonicz-Zdrój

tel. 134 375 431
fax 134 350 326

www: www.zsgh.pl
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

NIP 684-23-73-934
REGON 371180820