UWAGA! Mieszkańcy internatu w pierwszej klasie zwolnieni są z opłaty za pobyt.

Pokrywają tylko koszty wyżywienia!

Branżowa Szkoła I stopnia na podbudowie gimnazjum - od roku 2017

 

kucharz

Absolwent potrafi:

 • dokonywać jakościowej oceny surowców, półproduktów i potraw,
 • przechowywać surowce, półprodukty i wyroby kulinarne,
 • przestrzegać zasad zabezpieczenia jakości zdrowotnej żywności,
 • dobierać surowce do produkcji potraw i napojów,
 • sporządzać półprodukty, potrawy i napoje,
 • zestawiać potrawy i napoje w dania oraz posiłki,
 • stosować zasady racjonalnego żywienia,
 • sporządzać kalkulację cenową potraw i napojów,
 • opracowywać ofertę kulinarną,
 • wykonywać czynności związane z ekspedycją potraw i napojów,
 • dobierać zastawę stołową do ekspedycji potraw,
 • przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych,
 • udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy.

Absolwent może podejmować pracę w:

 • we wszelkiego rodzaju podmiotach gospodarczych zajmujących się prowadzeniem działalności gastronomicznej (hotele, restauracje, kawiarnie, bary, pensjonaty, promy, statki pasażerskie),
 • obiektach zbiorowego żywienia,
 • instytucjach zajmujących się obrotem żywnością,
 • instytucjach zajmujących się upowszechnianiem wiedzy o żywności,

 

 

piekarz

Absolwent potrafi:

 • przygotować surowce do produkcji wyrobów piekarskich
 • sporządzić półprodukty piekarskie
 • dzielić ciasto na kęsy i kształtować wyroby piekarskie
 • przeprowadzać rozrost oraz wypiek pieczywa
 • określać rodzaje wyrobów piekarskich
 • przestrzegać zasad technologii i higieny pracy w trakcie realizacji zadań zawodowych
 • obsługiwać maszynyi urządzenia występujące w piekarniach
 • prowadzić rozliczenia technologiczne zużycia surowców do produkcji pieczywa

Możliwości zatrudnienia:

 • rzemieślnicze i przemysłowe zakłady piekarskie
 • cukiernie
 • zakłady gastronomiczne
 • punkty sprzedaży pieczywa
 • może samodzielnie prowadzić piekarnię lub cukiernię

 

cukiernik

 

Cukiernik Absolwent potrafi:

 • dobierać, oceniać i przygotowywać surowce, półprodukty i dodatki do produkcji wyrobów cukierniczych,
 • rozróżniać grupy produktów cukierniczych oraz oceniać ich wartość kaloryczną,
 • prowadzić procesy technologiczne zgodnie z normami, systemami zapewnienia jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności,
 • sporządzać półprodukty, wyroby cukiernicze i oceniać ich jakość,
 • dekorować wyroby cukiernicze i ciastkarskie,
 • użytkować maszyny i urządzenia stosowane w produkcji cukierniczej,
 • czyścić, myć i dezynfekować maszyny, urządzenia i drobny sprzęt cukierniczy,
 • przechowywać surowce, półprodukty i wyroby cukiernicze,
 • prowadzić dokumentację produkcji,
 • rozliczać zużycie surowców,
 • kalkulować ceny wyrobów gotowych cukierniczych i ciastkarskich,
 • przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych,
 • udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy.

Absolwent może podejmować pracę w:

  • w zakładach wytwarzających artykuły cukiernicze, ciasta, wyroby czekoladowe, lody, pieczywo cukiernicze,
  • może prowadzić własny zakład cukierniczy

 

Aktualności

Tegoroczny okres ferii zimowych część młodzieży "Gastronomika" spędziła aktywnie, uczestnicząc w kursach w ramach projektu pn. „Program poprawy jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju”.

Nasza oferta

Kontakt

Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju
ul. Piwarskiego 19
38-440 Iwonicz-Zdrój

tel. 134 375 431
fax 134 350 326

www: www.zsgh.pl
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

NIP 684-23-73-934
REGON 371180820