Szanowni Rodzice, drodzy Uczniowie!

Informuję, że z uwagi na ograniczenie funkcjonowania szkół nie będzie w tym roku uroczystości zakończenia i rozdania świadectw.

Klasy kończące szkołę, czyli 3 SPdP i 3 BK mają rozdanie świadectw z zachowaniem procedur sanitarnych wg. informacji przekazanych przez wychowawców.

Wszystkie pozostałe klasy promocyjne nie mają zorganizowanej uroczystości rozdawania świadectw. Świadectwa są wydrukowane i zostaną przekazane uczniom po powrocie do szkoły we wrześniu. W sytuacjach szczególnych mogą być odebrane w sekretariacie, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.