Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice!

Od środy 25 marca 2020 r. uruchomione zostało w naszej szkole zdalne nauczanie, mające zapewnić realizację podstawy programowej. Pomimo trudności technicznych i przeciążonych serwerów, nauka odbywa się w miarę regularnie. Najczęściej stosowanymi przez nauczycieli ZSGH formami nauczania są:

  1. Kontakt mailowy z uczniami i rodzicami. Maile do nauczycieli są dostępne na stronie www.zsgh.pl/o-szkole/kadra-pedagogiczna/ .
  2. Grupy zamknięte, łączące się za pomocą komunikatorów messenger, WhatsApp i inne.
  3. Praca na portalu nowaera.pl, z wykorzystaniem e-podręczników i materiałów dydaktycznych.
  4. Dokumenty google (G-Suite).
  5. Serwer eszkola.zsgh.pl. Oparty na Moodle serwer edukacyjny.
  6. Dostępna jest online pomoc psychologiczno-pedagogiczna.

Szybkie przestawienie się na nowe sposoby pracy wymaga wzmożonego wysiłku nauczycieli i nowych umiejętności. Jest też bardzo czasochłonne. Mam nadzieję, że z dnia na dzień będzie mniej problemów technicznych, a jakość materiałów będzie rosła.

Dziękuję wszystkim zaangażowanym za trud, wyrozumiałość i cierpliwość. Mam nadzieję, że w zdrowiu przetrwamy ten trudny czas.

Z pozdrowieniami

Jan Barsznica

Dyrektor ZSGH