Egzamin maturalny w sesji poprawkowej odbędzie się 20 sierpnia 2019 r. (wtorek) o godzinie 9:00.  Zdający mają obowiązek zgłosić się o godzinie 8.30.


Egzaminy poprawkowe z języka angielskiego oraz języka niemieckiego odbędą się 27 sierpnia o 8.15, natomiast z jednostki modułowej posługiwanie się językiem obcym w gastronomii –  w dniu 28 sierpnia 2019 o 8.15.